Uzņēmums SIA "BBI MADAGASKARA"  izmantos informāciju, kas sniegta telefoniski vai  elektroniski, lai nodrošinātu jūsu pieprasītos pakalpojumus (priekšapmaksas rēķina izrakstīšanai)

SIA "BBI MADAGASKARA" var izmantot šo informāciju, lai informētu jūs par pakalpojumiem, kuri jūs varētu interesēt. Mēs esam apņēmušies aizsargāt jūsu privātumu. Jūsu personiskie dati tiek glabāti drošā datorā un ar tiem netiek veiktas nekādas citas darbības, kas nav minētas privātuma politikā. Mēs saglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu jūsu pieprasīto pakalpojumu, vai atbilstoši tiesību aktos norādītajam laikam. "MADAGASKARA" izmantos Jūsu personīgos datus, lai izpildītu savas saistības attiecībā uz ballītes rezervāciju veikšanu un apstrādi, maksājumiem, kur Jūsu personīgie dati tiks izmantoti sekojošiem nolūkiem: uzskaitei, rēķiniem un ar tiem saistītajiem dokumentiem.